Nabożeństwa Majowe

Maj to szczególny miesiąc w kościele katolickim, w całości poświęcony jest Maryi Pannie. Codziennie w każdym kościele w godzinach popołudniowych lub wieczornych odprawiane jest nabożeństwo, podczas którego wierni wychwalają przymioty Matki Bożej. Kościół przystrojony jest pięknymi kwiatami. W maju także przydrożne figurki i kapliczki poświęcone Maryi ozdobione są kwiatami (najczęściej polnymi) oraz biało-niebieskimi szarfami. 

Tradycja majówek

Tym mianem określa się nabożeństwa odprawiane w maju ku czci Matki Bożej. Ich tradycja jest bardzo długa i sięga V wieku. To wtedy w Kościele Wschodnim zaczęto śpiewać pieśni na cześć Matki Bożej. W Kościele zachodnim kult ten wprowadził hiszpański władca, Alfons X, na przełomie XIII i XIV w. Nie tylko zalecał swoim poddanym gromadzenie się i śpiewanie pieśni pod figurkami i kapliczkami Maryi, ale sam napisał dla niej 450 pieśni. To Cantigas de Santa Maria. Jeszcze przez kilka wieków majówki miały charakter ludowy, wierni gromadzili się pod udekorowanymi kwiatami figurkami i wspólnie śpiewali hymny na cześć Matki Bożej.

W 1549 r. w odpowiedzi na ruchy reformacyjne ukazała się broszura zatytułowana „Maj duchowy”. To w niej po raz pierwszy maj został nazwany miesiącem kultu maryjnego.

Wielkim propagatorem nabożeństw maryjnych był włoski jezuita o. Ansolani, który w kaplicy królewskiej w Neapolu organizował wspólne śpiewy pieśni pieśni maryjnych i kończył je błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem. Pierwsze nabożeństwo majowe odbyło się  w 1713 r.

Jego śladem podążał kolejny włoski jezuita, ojciec Muzzarelli. Na stałe wprowadził nabożeństwa majowe w słynnym kościele Il Gesu w Rzymie. Mimo, że oficjalnie zakon jezuitów został skasowany (okres napoleoński) to jako pierwszy odprawił nabożeństwo majowe w Paryżu przy okazji pobytu związanego z koronacją Napoleona. To właśnie w tym okresie papież Pius VII połączył nabożeństwa majowe z udzielanym odpustem zupełnym.

świece

Nabożeństwa majowe w Polsce

Nabożeństwa majowe pojawiły się na ziemiach polskich w pierwszej połowie XIX w. w okresie zaborów. Propagatorami byli księża jezuici. W Polsce pierwsze nabożeństwo majowe zostało odprawione w 1837 r. w kościele św. Krzyża w Warszawie. Od razu zyskało popularność wśród wiernych i co ciekawe, to w obu wersjach. W miastach wierni gromadzili się w kościołach, natomiast na wsi wokół kapliczek i figur Matki Boskiej. Ten ostatni przetrwał tylko w nielicznych regionach, ale do dzisiaj wszystkie kapliczki w okresie maja są pięknie dekorowane kwiatami i wstęgami.

Jak wygląda nabożeństwo majowe?

Głównym elementem nabożeństwa majowych jest Litania Loretańska do najświętszej Maryi. To jedna z najpiękniejszych modlitw kościelnych. Jej początki sięgają XII w. i związane są z Francją, ale nazwa pochodzi od włoskiego Loreto, którego mieszkańcy szczególnie chętnie ją odmawiali. Początkowo poszczególne wezwania do Maryi Panny mogły być dodawane dowolnie. W 1631 r. Święta Kongregacja Obrzędów zakazała dodawania własnych wezwań. Obecnie każde nowe wezwanie do Litanii Loretańskiej musi być zatwierdzone przez Kongregację i ogłoszone przez papieża.

Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny to nie tylko prośba o pomoc, to przede wszystkim hołd składany jej podczas nabożeństw majowych. Wierzymy, że jej moc jest ogromna i możemy zwracać się do niej w trudnych sytuacjach i zawierzać jej własne problemy. Obecnie Litania Loretańska liczy 52 wezwania, po każdym z nich wierni wypowiadają „módl się za nami”. W Polsce Litania Loretańska za zgodą papieża Piusa XI dołączono wezwanie „Królowo Polski”.

Jak przebiega nabożeństwo majowe?

Ksiądz, który sprawuje nabożeństwo majowe najpierw prowadzi Litanię Loretańską a potem antyfonę zaczynającą się od słów „Pod Twoją obronę”. Następnie odmawiana jest modlitwa św. Bernarda. Po jej zakończeniu wierni śpiewają pieśni maryjne. Najpopularniejsze z nich to „Chwalcie łąki umajone”, „Już majowe świecą zorze”. Na koniec nabożeństwa ksiądz błogosławi wiernych i udziela odpustu.

Podczas nabożeństw majowych księża noszą białe szaty liturgiczne, które symbolizują radość i niewinność. Białe ornaty ubierają księża nie tylko podczas majówek, ale także podczas wszystkich nabożeństw poświęconych Maryi Pannie oraz Jezusowi Chrystusowi, z wyjątkiem okresu Męki Pańskiej.

W nabożeństwach majowych uczestniczy bardzo wielu wiernych, którzy chcą powierzyć swoje troski Matce Bożej, lub chcą jej podziękować za wstawiennictwo.

Ciekawostki

  • Największymi orędownikami święta maryjnego w maju byli jezuici w XVIII w., chociaż oficjalnie ich zakon nie istniał.
  • Do włoskiego Loreto krzyżowcy przywieźli fragmenty domku św. Rodziny z Ziemi Świętej. Składa się on z trzech ścian. Czwarta ściana była skałą, którą później zastąpił ołtarz. Wystrój domku pochodzi z późniejszych wieków.
  • Polska posiada własne Loretto (dwa t) w powiecie wyszkowskim. To tutaj powstało sanktuarium maryjne, a potem ks. Ignacy Kłopotowski założył zakon sióstr loretanek. Mimo wielu przeszkód w okresie komunistycznym, obecne Loretto to kilka budynków dla nowicjatek, osób starszych wymagających opieki oraz dla pielgrzymów, którzy coraz liczniej przybywają pieszo do miejsca kultu maryjnego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here