Podania dla opornych

Każdy z nas kiedyś pisał, będzie musiał napisać lub właśnie teraz pisze jakieś podanie do urzędu, uczelni, do swojego pracodawcy, klienta czy nawet pisze zwykłe wypracowanie na język polski (Tak, to również jest swoisty typ podania!). Ze względu na swój wygląd i standardy podania nastręczają wielu problemów, pisane są opornie, nie wiedząc czy to co tworzymy jest pisane prawidłowo. Dlatego właśnie poniżej postaram się opisać standardowy przykład i odpowiedzieć na pytanie: jak sie pisze podanie.

Weźmy na przykład podanie do urzędu skarbowego o niewłaściwe wypłacenie zwrotu podatku. W lewym górnym rogu piszemy zawsze dane osoby składającej podanie, czyli własne imię i nazwisko, poniżej ulica i mieszkanie, poniżej kod pocztowy i miasto, i ostatecznie poniżej dodatkowe potrzebne informacje dotyczące tematyki podania np. pesel, numer identyfikacji podatkowej, numer działki czy numer klienta. Zaznaczałem o pisaniu „poniżej” po to, aby podkreślić, żeby nie pisać wszystkich danych w jednej linii, stają się wtedy nieczytelne i po prostu nieestetyczne.
Następnie należy zadbać o datę składania podania. Zawiera się ją prawym górnym rogu z dopiskiem miasta, gdzie podanie jest składane, przykładowo: Gdańsk, dnia 23.11.2018. Gdy te aspekty są już zawarte, należy przejść do danych odbiorcy, które znajduje się z prawej strony podania, kilka linii poniżej danych osobowych składającego. Zgodnie z naszym przykładem, będzie to: II Urząd skarbowy w Gdańsku, ul. Kołobrzeska 23, 80-286 Gdańsk. Tak jak w przypadku wypisywania danych osobowych, kolejne dane odbiorcy również należy pisać w kolejnych liniach. Przejdźmy teraz do tytułu podania. Na środku, pod danymi odbiorcy zawieramy dużą czcionką tytuł dokumenty, jak np. Podanie, Oświadczenie czy Reklamacja. Po uiszczeniu tytułu przechodzimy do pisania samego tekstu podania.

Treść we wszystkich pismach urzędowych powinien być zwięzły, zawierać jak najwięcej informacji i jak najmniej zbędnych przymiotników, określeń czy przemyśleń. Wracając do przykładu, powinno się pisać: Dnia 23.10.2018 otrzymano zwrot podatku za rok 2017 w wysokości 200 zł. Zgodnie z obliczeniami zwrot podatku powinien wynosić 300 zł. Proszę o ponowne przeliczenie i sprawdzenie zeznania podatkowego złożonego 24.03.2018 w oddziale II Urzędu Skarbowego w Gdańsku. Jak widać, w jak najkrótszym tekście staramy się zawrzeć jak najwięcej informacji, jak najczęściej pisząc bezosobowo. Przy pisaniu oświadczeń należy również zawrzeć formułę informacyjną: Ja, niżej podpisany Jan Kowalski, legitymujący się dowodem osobistym o numerze ASD123456, wydanym przez prezydenta miasta Gdańsk oświadczam iż… Zakończenie pisanego tekstu powinno znaleźć się poniżej w formie grzecznościowej „z poważaniem” oraz własnoręcznym podpisem poniżej.

Oczywiście do podań nieraz dołączane są dokumenty potwierdzające to o czym piszemy. Należy je również wypunktować i wypisać, najlepiej w lewym dolnym rogu. Im więcej załączników odnoszących się do tematyki tym lepiej, większe prawdopodobieństwo jest pozytywnego rozpatrzenia dokumentu,

Jak widać,wiedząc jak sie pisze podanie, nie są one tak straszne jak je malują. Trzymając się sztywnych zasad, ich pisanie nie będzie sprawiało już problemów, a na pewno będzie zajmować aż tyle czasu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here