Jak poprawnie napisać CV?

Każdy, kto szuka nowej pracy wie jak ważne jest, aby odpowiednio dobrze napisać swoje curriculum vitae. No tak, tylko jak się okazuje, nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, jak powinno wyglądać dobre Curriculum Vitae. Niektórzy szukają wzorów na ogólnodostępnych stronach internetowych, inni udają się do doradcy zawodowego, który takie CV pomaga stworzyć, inni korzystają z generatorów CV, a jeszcze inni konstruują je zgodnie ze swoimi założeniami i przekonaniami. Jak się okazuje, przez lata struktura CV trochę się zmieniła, w związku z czym warto by było uaktualnić swoją wiedzę na jego temat. Załóżmy zatem, że pierwszy raz w życiu piszemy swoje CV. I tu nasuwa nam się pytanie – jak napisać CV bez doświadczenia? Przede wszystkim zacznijmy od tego, aby na samej górze kartki napisać jej tytuł, czyli „Curriculum Vitae”. Następnie w lewym górnym rogu, należy wypisać swoje dane, takie jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu oraz datę urodzenia. Kolejno, po prawej stronie powinniśmy umieścić nasze zdjęcie, takie jak do dowodu osobistego. Obecnie krąży przeświadczenie, że nie powinno się umieszczać zdjęcia w CV, ze względu na to, że pracodawca powinien oceniać nas przez pryzmat naszych umiejętności i doświadczenia, a nie ze względu na wygląd. Oczywiście, nie musimy w związku z powyższym tego zdjęcia umieszczać, jednak może dojść do sytuacji, kiedy nasza aplikacja w ogóle nie zostanie rozpatrzona właśnie przez wzgląd na brak w niej naszej fotografii, dlatego bezpieczniej jest jednak ją umieścić. Następnie pod danymi i naszym zdjęciem, powinniśmy opisać nasze doświadczenie zawodowe, czyli gdzie pracowaliśmy przez wszystkie lata naszej kariery zawodowej, jakie stanowiska zajmowaliśmy, w jakim przedziale czasowym oraz co znajdowało się w zakresie naszych obowiązków. Pamiętajmy o tym, żeby nie rozpisywać się pełnymi zdaniami, tylko od myślników napisać te najważniejsze czynności. O szczegółach, będziemy mogli porozmawiać na rozmowie rekrutacyjnej. Następnie pod doświadczeniem zawodowym, napiszmy jak przebiegała ścieżka naszej edukacji. Wymieńmy maksymalnie szkołę średnią oraz studia, nie zagłębiajmy się w gimnazjum i szkołę podstawową, bo to nie jest ważna informacja w naszym CV. Pod wykształceniem, należy opisać wszystkie dodatkowe kursy, jakie ukończyliśmy. Kolejno pod kursami, możemy wymienić dodatkowe umiejętności, jak na przykład znajomość języków obcych, obsługi komputera, czy posiadanie prawa jazdy. Wiele osób na samym końcu swojego CV, opisuje również swoje zainteresowania. Pamiętajmy o tym, aby koniecznie w naszym CV zamieścić zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych w celach rekrutacji przez daną firmę. Z reguły treść klauzuli, jaka powinna widnieć na naszym CV jest podana w treści ogłoszenia o pracę, więc najlepiej ją przekopiować i wkleić. Bez tej klauzuli może okazać się, że nasza aplikacja w ogóle nie będzie brana pod uwagę, zwłaszcza teraz, kiedy tak obostrzono przepisy o ochronie danych osobowych, czyli wszystkim bardzo dobrze znane RODO.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here