System ERP

System ERP (z języka angielskiego Enterprise Resource Planning) jest rodzajem oprogramowania, którego zasadniczym celem jest ujednolicenie sposobów zarządzania przedsiębiorstwem, we wszystkich aspektach jego działalności. Rozwiązania takie stosuje się przede wszystkim w przedsiębiorstwach dużych, w których koordynacja działań jest trudna.

Podstawy działania systemów ERP

Systemy ERP powstały jako odpowiedź, na coraz większe potrzeby rosnących, nowoczesnych przedsiębiorstw, które często działają wielotorowo. W takich przedsiębiorstwach za poszczególne zadania – jak poszczególne etapy produkcji, sprzedaż, magazynowanie, transport, kwestie prawne, zatrudnienie – odpowiadają najczęściej osobne działy.

System ERP jest rozwiązaniem, które pomaga skutecznie zarządzać rozproszonymi w ten sposób działaniami firmy. Dzięki niemu możliwe jest ujednolicenie systemów informatycznych, które służą koordynowaniu działań i stworzenie jednej, wspólnej bazy danych.

W jakich przedsiębiorstwach stosuje się systemy ERP?

ERP stosuje się w przedsiębiorstwach dużych, w których istnieje realny problem z koordynacją zarządzania poszczególnymi obszarami działania firmy. Stosowanie tego rodzaju systemów pozwala na skuteczne zarządzanie na metapoziomie.

Warto również pamiętać, że różne przedsiębiorstwa stosujące tego rodzaju systemy mogą się w znacznym stopniu między sobą różnić, dlatego ERP muszą być zawsze dostosowywane indywidualnie. Współcześnie oferowane systemy mają najczęściej budowę modułową, która pozwala na łatwe dostosowanie do indywidualnych potrzeb firmy.

Dlaczego inwestycja w ERP się opłaca?

Jak pokazuje doświadczenie, inwestycja w profesjonalny system ERP zdecydowanie się opłaca i pozwala na zarówno zwiększenie zysków firmy, jak i wprowadzenie realnych oszczędności. Dlaczego tak jest? Duże, działające na wielu płaszczyznach firmy przypominają jeden organizm – działania poszczególnych działów muszą być ze sobą skoordynowane, by przedsiębiorstwo mogło funkcjonować skutecznie.

Użycie elektronicznych systemów zarządzania pozwala na uzyskanie właśnie takiej koordynacji. Osobne systemy informatyczne zostają zastąpione jednym, który pozwala kontrolować wszystko – od produkcji, po sprzedaż gotowego produktu.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy BPSC.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here