Gdy urząd popełni błąd.

W życiu codziennym nie zawsze jesteśmy ze wszystkiego zadowoleni. Nie taka pogoda, nie taki film. Obiad niesmaczny, sąsiad puszcza za głośną muzykę, a politycy znów kłamią w telewizyjnej kampanii wyborczej. Narzekamy, utyskujemy, czasem się złościmy a nawet kłócimy przedstawiając swoje racje, swój punkt widzenia. I choć codzienność bywa trudna, to rzadko zagraża nam w dużym stopniu.
Inaczej jest, gdy nasz dyskomfort w życiu wynika z racji błędu popełnionego przez instytucję – firmę usługową czy produkcyjną, albo przez pracownika urzędu.
W urzędach, często nie z naszej winy, dochodzi do wydania decyzji dla nas niekorzystnych. Pomyłki urzędnicze są na porządku dziennym. Aby dojść swoich naruszonych praw warto skorzystać z narzędzia, które daje nam system prawny, a opisane jest ono w kodeksie postępowania administracyjnego. Mowa o skardze.
Można skargę złożyć ustnie – telefonicznie lub osobiście. Telefon to nie jest najlepsze narzędzie, bo nie mamy pewności, czy nasz rozmówca to na pewno osoba uprawniona do odebrania naszej skargi ani czy posiada kompetencje wystarczające do załatwienia sprawy.
Skarga ustna składana osobiście odradzana jest tym wszystkim, którzy szybko tracą spokój i nie potrafią wówczas w sposób rzeczowy wyłuszczyć swoje racje. Jeśli jednak potrafimy utrzymać nerwy na wodzy, to złóżmy skargę w odpowiednim wydziale, zadbajmy o spisanie protokołu, zapiszmy sobie numer pod jakim nasza skarga została zarejestrowana oraz nazwisko osoby z którą rozmawialiśmy.
Zdecydowanie jednak najbardziej skutecznym sposobem zażalenia na pracę urzędnika będzie skarga pisemna i to nie taka przesłana mejlem, a napisana w sposób tradycyjny. Aby nasze działanie było skuteczne, warto dowiedzieć się jak napisać skargę.
W piśmie zawierającym skargę podajemy nasze podstawowe dane – imię i nazwisko oraz adres, miejscowość i datę.
Jeśli chcemy być potraktowani poważnie – nie warto pisać anonimów. Na anonim nie dostaniemy odpowiedzi, ani nie będziemy mogli monitorować sposobu załatwiania naszej sprawy. Zostawmy anonimy donosicielom.
Następną częścią jest osoba lub organ do którego kierujemy pismo. Jeśli to osoba, to do imienia i nazwiska warto podać jej funkcję. Jeśli nie znamy nazwiska, to wystarczy funkcja, np. Naczelnik Urzędu Skarbowego.
Kolejny krok to podanie podstawy prawnej oraz wskazanie osób czy organów na których działalność składamy zażalenie.
Uzasadniając nasz wniosek opisujemy sytuację, podajemy fakty (w miarę możliwości dokładne daty a nawet godziny), nazwiska, wskazujemy jakie nieprawidłowości zauważyliśmy. Tu przywołujemy również dokumenty czy inne dowody (jeśli takie są) potwierdzające nasze racje.
W podsumowaniu skargi, prosząc o jej rozpatrzenie, możemy zawrzeć informację o naszych oczekiwaniach co do sposobu załatwienia sprawy czy ewentualnym zadośćuczynieniu.
Skargę podpisujemy, składamy w kancelarii urzędu osobiście lub korzystamy z pośrednictwa poczty. Potwierdzoną pieczęcią kopię pisma lub dowód nadania przesyłki pocztowej poleconej zachowajmy do czasu zakończenia sprawy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here