Założenie przedszkola

Przedszkole, szczególnie te znajdujące się w wielkim mieście to bardzo dobry pomysł na biznes. Obecnie liczba takich placówek publicznych jest niewystarczająca, aby móc pomieścić w nich wszystkie dzieci, dlatego rodzice bardzo często zmuszeni są do zatrudniania opiekunek. Mimo tego poszukują oni w dalszym ciągu przedszkola, do którego mogliby zapisać swoje dziecko. Chcąc rozpocząć tego rodzaju działalność gospodarczą należy wiedzieć, jak założyć przedszkole, jakie obowiązują w tym przypadku procedury oraz jakie wymagania należy spełnić.
Według polskiego prawa przedszkole to placówka dydaktyczno-wychowowacza-opiekuńcza, która znajduje się w ewidencji prowadzonej przez gminę. W przedszkolu wychowywane są dzieci znajdujące się w przedziale wiekowym od 3 do 6 lat.
Polskie prawo dopuszcza założenie i prowadzenie przedszkola przez osoby zarówno fizyczne, jak i prawne. Należy jednak mieć świadomość tego, że nazwanie takiej placówki przedszkolem zobowiązuje do przestrzegania określonych wymogów. Osoby prawne prowadzące przedszkole muszą zarejestrować swoją działalność w Krajowym Rejestrze Sadowym. Konieczne jest też uzyskanie wpisu do rejestru prowadzonego przez gminę czy powiat. One wydają specjalne zaświadczenie, które przekazywane jest potem do kuratorów oświaty oraz organów podatkowych. Do dokonania rejestracji jest konieczne przedstawienie statutu oraz projektu organizacji wychowania przedszkolnego.
Prowadzenie przedszkola nie będzie możliwe bez zatrudnienia specjalistycznej, dobrze wykwalifikowanej kadry. Osoba prowadząca przedszkole nie musi posiadać takich kwalifikacji, ale inaczej jest w przypadku osób bezpośrednio mających kontakt z dziećmi. Taka osoba powinna posiadać za sobą ukończone studia wyższe na kierunku pedagogicznym o profilu wczesnoszkolnym lub przedszkolnym.
Aby założyć przedszkole trzeba posiadać do tego odpowiedni lokal, który będzie spełniać wymagania prawne. Lokal tego rodzaju powinien być zgodny z planem zagospodarowania przestrzennego przygotowanego przez gminę. Prowadzący przedszkole obowiązkowo musi posiadać prawo do dysponowania takim lokalem. Takim dowodem jest akt notarialny czy też umowa najmu lub użyczenia. Lokal zostanie dopuszczony do użytkowania jedynie pod warunkiem spełnienia wszystkich warunków związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Placówka obowiązkowo posiadać też pozytywne opinie o satysfakcjonującym poziomie bezpieczeństwa od Straży Pożarnej oraz Sanepidu. Do dokumentacji związanej z lokalem należy też dołączyć dokumenty dotyczące placu zabaw oraz wyposażenia.
Koszty wynajmu lokalu to z reguły największe wydatki, jakie ponosi się przy rozpoczęciu działalności. Dodatkowymi kosztami są wydatki związane z prowadzeniem kampanii reklamowej mającej na celu przedstawienie oferty dydaktycznej rodzicom. Najlepszym wyborem jest prowadzenie takiej kampanii w lokalnych gazetach oraz oczywiście w Internecie. Konieczne jest też stworzenie własnej strony internetowej w celu zaprezentowania swojego przedszkola w jak najlepszym świetle

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here