Żuławy Wiślane - dlaczego warto je poznać?

To najmniejsza kraina geograficzna w Polsce, która kształtem na mapę przypomina odwrócony trójkąt. Żuławy Wiślane, bo o nich mowa, to jedno z ciekawszych miejsc na mapie naszego kraju – zarówno pod względem występujących na ich terenach zwierząt, jak i gleb.

Żuławy Wiślane, których powierzchnia wynosi ponad dwa tysiące kilometrów, to teren należący do Pobrzeża Gdańskiego. Swoim zasięgiem obejmuje Pojezierze Kaszubskie oraz Iławskie, a także Wzniesienia Elbląskie i deltę Wisły. Żuławy mogą cieszyć się piękną historią, którą w dużej mierze zawdzięczają pracy Wisły u jej ujściu. Rzeka przez długie lata nanosiła na te tereny materiał skalny.

Żuławy to głównie równiny, a kształtem przypominają płaski stożek. Na ich terenie można znaleźć depresje, czyli miejsca osadzone pod poziomem morza. Zajmują one około 30 procent terenu. Rzeźba jest przecięta wydmami, zlokalizowanymi nieopodal Mierzei Wiślanej. Jedną z atrakcji Żuław jest jezioro Drużno, wyjątkowe ze względu na deltową rzeźbę. Oprócz niego znajduje się na tym terenie około 11 tysięcy rowów melioracyjnych oraz niemal 4 tysiące kanałów. Co ciekawe, na terenie Żuław nie ma jednak zbyt wielu naturalnych zbiorników z wodą pitną. Gruntowe wody są mocno zasolone i płytkie, przez co nie mogą zostać przekazane do celów pitnych. To jeden z większych problemów, z jakimi borykają się mieszkańcy tej w większości rolniczej krainy.

Jak powstały Żuławy Wiślane? Głównie za sprawą tego, co przyniosła sama Wisła i jej ramiona, jak Martwa Wisła, Nogat czy Szkarpawy. Można powiedzieć, że proces powstawania Żuław trwa aż do dzisiaj, rozpoczynając od czasu ustąpienia lodowca. Na powiększenie tego terenu wpływ miała również działalność człowieka prowadzona od XIII wieku. Do ich powstania przyczyniły się tworzone wały i kanały odwadniające. Właśnie te czynniki miały największy wpływ na ukształtowanie się nizinnej powierzchni terenu oraz momenty depresyjne.

Żuławy, porównując z innymi rejonami kraju, mają ciekawy klimat. Dzięki temu, że do ich terenu jest większy dostęp słońca oraz mocniejsza względna wilgotność, na co dzień jest tutaj cieplej. Wyjątkowy klimat wpływa również na obecność zwierząt. Duża liczba wód i bardzo niewielka ilość lasów sprawiły, że na terenie Żuław występuje wiele zwierząt związanych z wodą. Spacerując, można natknąć się na raki, różnego rodzaju owady czy nawet pijawki. Naukowcy dużo czasu poświęcili na przyjrzenie się grupie ptaków zamieszkujących Żuławy. Występuje ich tam ponad 200 gatunków, a do grupy najliczniejszych należą kaczka krzyżówka, mewa czy kokoszka wodna. Wśród oryginalnych okazów są również zielonka i krakwa, które figurują na liście zagrożonych wyginięciem gatunków.

Ze względu na dostęp do wody, Żuławy byłyby idealnym miejscem do życia dla wielu zwierząt. Przeszkadzają w tym jedynie nierówne poziomy wody, które wahając się, mogą dewastować nory i schronienia zwierząt. Pomimo tego, warto odwiedzić Żuławy Wiślane, by na własne oczy zobaczyć jedną z ciekawszych krain geograficznych w naszym kraju.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here